fbpx
De nieuwe wet inburgering komt er aan en gaat in op 1 januari 2022. Daarom onderzoeken gemeenten van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering sinds 2019 met welke aanpak zij, samen met andere organisaties, inburgeraars goed op weg helpen in de samenleving. De afdeling Cultuur & Samenleving van KunstenHuis werkte hier ook aan mee met het project We ∞ Match.

Over We ∞ Match

We∞Match biedt nieuwkomers de kans om zelfstandig een toekomst op te bouwen in Nederland. Dit doen we in samenwerking met maatschappelijk betrokken personen, organisaties en bedrijven. Theater wordt hierbij ingezet als middel om mensen kennis te laten maken met de verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur en te leren in hun kracht te staan. Deze nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen zij direct inzetten in de maatschappij. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens talentvol is en een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Op initiatief van gemeente De Bilt heeft KunstenHuis We ∞ Match ontwikkeld en in 2017 voor het eerst uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers, vluchtelingenwerkgroepen, de regionale sociale dienst, scholen, lokale bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties. Steeds weer blijkt de kracht van samen essentieel te zijn. Sindsdien zijn er vier groepen gestart en afgerond in de gemeente. Hiermee hebben we al ruim 100 nieuwkomers in de gemeente geholpen bij het zetten van nieuwe stappen richting de gewenste toekomst. In het voorjaar van 2020 gaat de vijfde groep van start.

Rapport Pilotprogramma

Uit de rapporten van het Pilotprogramma van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen verschillende lessen naar voren. Zo blijkt dat er niet één beste aanpak bestaat voor een combinatie van het leren van taal en het opdoen van werkervaring. Een geïntegreerd aanbod – dus: de combinatie van werk en taalles – heeft een positief effect op de inburgering. Daarbij is de taalcursus afgestemd op de participatieplek van de inburgeraar.