Disclaimer

Laatste update: Mei 2019

Website

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van KunstenHuis De Bilt-Zeist op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen onjuistheden of onvolledigheden onverhoopt voorkomen. Het KunstenHuis is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van KunstenHuis De Bilt-Zeist. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KunstenHuis.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van het KunstenHuis kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt dat niet voor jou bestemd is, vragen wij je om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Tevens verzoeken wij jou voor zover nodig het bericht (permanent) te verwijderen.

© KunstenHuis De Bilt-Zeist, 2019