Vrienden en sponsoren

KunstenHuis Idea organiseert regelmatig innovatieve kunstprojecten die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden. Daarnaast zijn wij altijd bezig onze organisatie te professionaliseren en te verbeteren om onze cursisten, leden en theaterbezoekers nog beter te kunnen bedienen.

Stichting Vrienden van KunstenHuis Idea

Wil je KunstenHuis Idea ook steunen? Word dan Vriend!

Vriend word je door een bijdrage over te maken aan St. Vrienden van het KunstenHuis, rekeningnummer NL20 RABO 0395 2002 96 o.v.v. Vriend. Als Vriend houden we je op de hoogte van de gesteunde activiteiten door een nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we voor onze vrienden graag af en toe iets speciaals als dank voor hun steun.

Sponsoring

Bedrijven en organisaties die ons willen sponsoren, kunnen uiteraard ook Vriend worden. Daarnaast nodigen wij je dan graag uit voor een persoonlijk gesprek. Samen ontdekken we wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op via communicatie@kunstenhuis.nl of bel 030-6958393 (maandag t/m vrijdag 10:00-16:00 u).

ANBI

KunstenHuis Idea heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je draagt daardoor niet alleen bij aan onze belangrijke activiteiten, je mag ook jouw donatie of gift  aftrekken van de belasting.

Belastingvoordeel donatie

Eenmalige donaties of giften boven het bedrag van € 60,- mag je aftrekken van de belasting. Het maximum hangt af van je inkomen, namelijk 10% van je drempelinkomen. Mocht je bereid zijn om Vriend te worden voor een periode van minimaal 5 jaar, een zogenaamde periodieke gift, dan mag je het hele bedrag aftrekken van de belasting. We stellen daarvoor een akte met je op. Zie de website van de belastingdienst.nl voor meer informatie.

Vragen over Vriend worden?

Mocht je vragen hebben over Vriend worden of wil je je periodieke gift vastleggen,  schrijf dan een mail naar communicatie@kunstenhuisidea.nl. We vertellen je graag meer!

Stichting Vrienden van KunstenHuis Idea

Met de opsomming van onderstaande gegevens voldoen we aan de digitale publicatieplicht die aan de ANBI-status verbonden is.

Statutaire naam: Stichting Vrienden van het KunstenHuis
Statutaire zetel: Zeist
KVK nummer: 41184280
RSIN: 009538768

De stichting Vrienden van KunstenHuis Idea heeft ten doel het stimuleren van cultuureducatie en amateurkunst door middel van het verlenen van ondersteuning aan KunstenHuis Idea en al hetgeen ermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Activiteiten zijn:

  • Fondsenwerving via onder andere het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten.
  • Het werven van vrienden-donateurs.
  • Het inzetten van netwerk contacten en het leggen van verbindingen voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Stichting KunstenHuis Idea

Statutaire naam: Stichting KunstenHuis Idea
Statutaire zetel: Zeist
KVK nummer: 41177820
RSIN: 004699543

Meer weten over KunstenHuis Idea? Klik op onderstaande button:

Lees alles over KunstenHuis Idea