Onderwijs VO

KunstenHuis Idea werkt samen met een flink aantal VO-scholen in de regio.
We verzorgen kunstdagen met workshops, musicalprojecten en lessenreeksen.

Zo lopen er in het kader van de regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en Praktijkonderwijs een zestal samenwerkingen met VO-scholen.

Wij zetten onze expertise in, in samenwerking met de vakdocenten van uw school.
Theater, dans, muziek en beeldende kunst: er is heel veel mogelijk!

Laat je online inspireren
Bekijk de Brochure

Kunsteducatie op het VO

KunstenHuis Idea verzorgt workshops, lessenseries en
kunstdagen in alle kunstdisciplines: beeldend, dans,
muziek, taal en theater.

Gedreven vakdocenten

KunstenHuis Idea werkt met een grote groep professionele kunstdocenten die kunst en creativiteit koppelen aan het onderwijs.

Bibliotheek

Onze bibliotheken in De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist werken met plezier mee aan leesbevordering van jullie leerlingen door middel van het  scholenabonnement en verschillende activiteiten in de bibliotheek en op school. Op onze 12+ pagina staan handige en leuke tips voor scholieren.

Maatwerk

We werken ook vaak op maat in samenwerking met de scholen, dus als je projecten hebt waarbij je onze expertise zou willen
inzetten, laat het ons dan weten

Nieuwe projecten en fondsaanvragen

KunstenHuis Idea ontwikkelt graag in samenwerking met scholen nieuwe projecten op het gebied van kunst, cultuur en taal. Daarbij ondersteunen onze medewerkers ook het zoeken naar externe financieringsbronnen en het schrijven van aanvragen voor fondsen.

Heeft jullie school een plan of een wens voor een nieuw project, kortlopend of juist meerjarig? We gaan met jullie in gesprek om dit verder te ontwikkelen en er de juiste partners, kunstenaars, docenten en financieringsbronnen bij te zoeken.

Cultuureducatie vmbo vso pro–Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een speciale regeling voor
kunstonderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs in het leven
geroepen, waarvoor een kunstinstelling – zoals KunstenHuis Idea – in samenwerking met één of meerdere VO-scholen een aanvraag kan
indienen voor de ontwikkeling van een samenwerkingsproject voor
maximaal drie schooljaren.

KunstenHuis Idea heeft de afgelopen jaren in samenwerking met
meerdere scholen succesvolle aanvragen gedaan, wat resulteerde in
meerjarige projecten variërend van een leerlijn Theater voor het vmbo, wekelijkse kunstlessen in diverse disciplines tot Kunst2Daagses en blijft met scholen nieuwe projecten ontwikkelen.

Dit is super tof om te doen!

Leerling VOLichttekenen

Ik in de wereld

‘Ik in de wereld’ is een vakverbindende leerlijn voor de onderbouw van Voortgezet Onderwijs, waarin persoonsvorming, burgerschapsvorming en maatschappelijke thema’s centraal staan, en diverse kunstvormen ingezet worden als communicatie- en expressiemiddel. Docenten van de school werken samen met kunstenaars/kunstdocenten van KunstenHuis Idea. De doelstelling van deze leerlijn is dat leerlingen ieder jaar bij verschillende vakgebieden actief aan de slag gaan met actuele thema’s en vraagstukken die spelen bij de doelgroep, waarbij ze hun eigen visie en beleving tot uiting brengen door middel van verschillende kunstvormen – beeldend, av, dans, taal, theater en muziek.

Laat je inspireren! 

Aanbod Muziek

Aanbod Theater

Aanbod Dans

Aanbod beeldend

Aanbod Taal

Bij ons vind je een divers en uitgebreid aanbod creatieve cursussen,

voor alle VO-leerlingen, voor ieder niveau.

Neem contact op voor meer informatie!

Meer informatie

Het gehele jaar door kunnen scholen aanvragen voor workshops en lessen doen. Wij krijgen aanvragen graag uiterlijk 6 weken voor de gewenste datum binnen, zodat wij ruim de tijd hebben om de activiteiten te organiseren en docenten in te plannen.

Wij gaan wel graag in mei/juni  met jullie in gesprek om voor het volgend schooljaar te bekijken wat we voor jullie school kunnen betekenen.

De kosten voor de workshops en lessen zijn afhankelijk van de duur en de materiaal en techniekkosten. Graag maken wij op aanvraag een offerte. KunstenHuis Idea is acceptant van de Cultuurkaart CJP.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden.

Contact

Rosanne Sanders
Projectassistent Cultuureducatie VO

José Bosschers
Teamleider Cultuureducatie VO

Silke Nijkrake
Manager Onderwijs

030 695 8393 (algemeen)
vo@kunstenhuisidea.nl

Postadres
KunstenHuis Idea
PB 327
3700 AH Zeist

Locaties

KunstenHuis beschikt over leslocaties in De Bilt, Zeist, Soest en Driebergen.

Naar de locaties