KunstenHuis Idea | De Bilt | Zeist | Bunnik | Soest

Voortgezet Onderwijs
Taal & Leesbevordering

Bibliotheek

De bibliotheken van KunstenHuis Idea in Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist hebben hun deuren openstaan voor jongeren. Als plek om huiswerk te maken én om informatie en leuke boeken te vinden. We laten jongeren graag kennismaken met de bibliotheek door onze activiteiten.

Scholenabonnement

Met het scholenabonnement van de bibliotheek heb je als school toegang tot alle dienstverlening van de bibliotheek. Het jaarabonnement omvat het volgende:

  • 30 boeken per keer zelf lenen
    (6 weken uitleentermijn)
  • 1 themacollectie op maat
  • 1 bibliotheekbezoek (klas 1)
  • 1 adviesgesprek

Themacollectie op maat

Ga je in de klas aan de slag met een bepaald thema en wil je hier een collectie (informatieve) boeken bij? Dat kan! Een themacollectie kan worden ingezet bij (bijna) alle vakken op school; van Nederlands tot Aardrijkskunde en van Kunst tot Engels. We houden vanzelfsprekend rekening met de wensen en het niveau van de klassen. Je ontvangt minimaal 15 materialen per themacollectie. Bestel je themacollectie minimaal 3 weken voor de gewenste ophaaldatum bij de bibliotheek.

Bibliotheekbezoek Boekenroof

Er zijn tien zeldzame boeken verdwenen uit de bibliotheek! Wie vindt ze het eerst terug? Leerlingen gaan in groepen op zoek naar de tien verdwenen boeken. Per boek is er een opdracht, zoals het maken van een stapelgedicht of het opzoeken van een e-book. Zo verbeteren leerlingen spelenderwijs hun zoekvaardigheden. Het doel van Boekenroof is om leerlingen een positieve (hernieuwde) kennismaking met de bibliotheek te bieden. Zo oefenen de
leerlingen hun zoekvaardigheden en werken ze samen aan creatieve opdrachten rondom boeken.

Doelgroep: leerjaar 1 VMBO en HAVO/VWO.
Duur: 60 minuten

Adviesgesprek

Leesbevordering bestaat uit maatwerk. Graag gaat de leesconsulent met jullie in gesprek over de specifi eke wensen en vragen rondom lezen, leesbevordering en leesmotivatie. In overleg wordt er een plan uitgewerkt en het bijbehorende aanbod besproken. Ook als de school (nog) geen scholenabonnement heeft, komt de leesconsulent graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Klassikaal lenen

Heeft jouw school behoefte aan meer boeken in de klas? Kom dan met de hele klas naar de bibliotheek. De leerlingen zoeken zelf een boek uit en nemen deze mee naar school voor een periode van 6 weken.

Optioneel: de leesconsulent legt uit hoe de bibliotheek in elkaar zit en helpt de leerlingen met het kiezen van een boek.

Let op:
klassikaal lenen valt buiten het scholenabonnement, hier zijn dus extra kosten aan verbonden.

Read2Me! – Voorleeswedstrijd

Wie wordt de beste voorlezer van de brugklas? Dat wordt bepaald tijdens Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor het voortgezet onderwijs. Elk jaar strijden brugklassers door het hele land om de eer
door voor te lezen uit hun favoriete boek.
KunstenHuis Idea ondersteunt scholen bij het voorlezen, in de voorbereiding van de wedstrijd en de jurering tijdens de schoolronde. De winnaar van de school gaat door naar de regionale ronde die plaatsvindt bij de bibliotheek.

Optioneel: KunstenHuis Idea komt graag langs op school voor een voorleesworkshop. Deze workshop kan ook in de bibliotheek plaatsvinden, zodat de leerlingen direct een geschikt boek kunnen uitzoeken om (voor) te lezen.

Creatief schrijven: workshops en lessenseries
KunstenHuis Idea ontwikkelt workshops en lessen waarin leerlingen onder begeleiding van een schrijver, rapper, spoken
word artist of dichter aan de slag gaan,
zoals:

  • Workshop poëzie
  • Lessenserie Graphic novel
  • Workshop Art journal met handlettering
  • Workshop Rap of Spoken word

Shout out!

Shout out! is een interdisciplinair project waarin in 10 lessen gewerkt wordt aan spelen met taal, het schrijven van spoken word tekst en het maken van een eigen muziektrack. De leerlingen werken vervolgens met een theaterdocent aan de performance van de tekst. De lessenserie wordt afgesloten met een performance van de teksten begeleid door de muziektrack.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over een bijzondere lessenreeks of een losse workshops, contact op met Sibylla Breimer, vo@kunstenhuisidea.nl