KunstenHuis Idea

Kunst, cultuur, ontwikkeling en informatie

Jouw huis voor kunst, cultuur, ontwikkeling en informatie

KunstenHuis Idea is een bruisend cultuurhuis met vestigingen in Bunnik, De Bilt, Zeist, Soest en Driebergen.

Bij KunstenHuis Idea zetten we ons sterk in voor de bewoners van deze regio, om te zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Of het nou gaat om zelf actief aan de slag, het genieten van een mooie voorstelling of show, kunst- en cultuurlessen onder schooltijd, of een ontwikkel- en ontmoetingsplek bieden voor kwetsbare inwoners; KunstenHuis Idea heeft het in huis. We zijn een muziekschool, een dansschool, een theaterschool en een beeldende kunstschool, we hebben 6 bibliotheekvestigingen, 2 professionele theaters, een poppodium, een VolksUniversiteit en een KunstUitleen. Daarnaast organiseren we maatschappelijke projecten en werken we nauw samen met het primair- en voortgezet onderwijs en de amateurkunstsector.

Cursuscentrum
Wekelijks komen er bijna 6.000 cursisten en leerlingen over de vloer variërend in leeftijd van 4 tot 90 jaar. Het cursusaanbod van KunstenHuis Idea is verdeeld over vijf onderdelen:  de Muziekschoolde TheaterschoolDansschool EDC, de afdeling Beeldende Kunst en de VolksUniversiteit.

Bibliotheek
KunstenHuis Idea heeft zes bibliotheekvestigingen: Bilthoven, Bunnik, Maartensdijk, Soest, Soesterberg en Zeist. Naast het lenen van (e-)boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en luisterboeken, ben je bij ons altijd welkom om binnen te komen lopen. We helpen je bijvoorbeeld graag met je digitale vragen, het (beter) leren van de Nederlandse taal, het begrijpen van brieven en informatie van de overheid en het regelen van online overheidszaken. Ook organiseren we leuke activiteiten voor kinderen en jongeren.

Podia
Je kan bij KunstenHuis Idea ook heerlijk genieten van mooie voorstellingen, bands en shows. We hebben twee professionele theaters, een poppodium en twee interne theaters voor kleinere gezelschappen. In Soest ben je bij Theater Idea Soest welkom voor een veelzijdig programma, van grote namen, uniek talent en bijzondere voorstellingen. In de Bilt staat Theater het Lichtruim, waar je naast theater en cabaret ook kan genieten van arthouse films. In Zeist staat als sinds de jaren ’70 ons prachtige poppodium De Peppel. Daar hoor je de nieuwste bands, kom je op de leukste feestjes en geniet je van de beste coverbands en tributes. Klik hier voor de volledige theateragenda.

Onderwijs
KunstenHuis Idea verzorgt een groot deel van het kunstonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs op bijna alle scholen in de regio. Daarmee bereiken we zo’n 15.000 kinderen en jongeren.

Cultuur & Samenleving
De afdeling Cultuur en Samenleving loopt als draad door alle onderwerpen heen. We geloven sterk dat cultuur als middel mensen op een positieve manier in beweging kan brengen. Daarom organiseren we tal van maatschappelijke projecten om persoonlijke groei, sociale samenhang, culturele diversiteit en cultureel burgerschap in onze gemeenten te stimuleren.

En meer…
Loop zeker ook wat vaker langs bij onze locaties. We organiseren geregeld  exposities van zowel eigen cursisten als externe beeldende kunstenaars.

Daarnaast organiseren we kinderfeestjes, verzorgen maatwerk voor bedrijven en particulieren en verhuren onze zalen en ruimtes voor kunst- en cultuur gerelateerde activiteiten.

5808

Cursisten

14490

Bibliotheekleden

7345

Theaterbezoekers

Visie en missie

KunstenHuis Idea wil cultuurparticipatie, cultuureducatie en kennisontwikkeling voor iedereen mogelijk maken. We geloven dat samen kunst maken en cultuur beleven van wezenlijk belang is voor ieder mens. Daarom biedt KunstenHuis Idea een rijk, gevarieerd cultureel aanbod en dragen we bij aan persoonlijke groei, culturele diversiteit, sociale samenhang,
culturele activering, 21ste-eeuwse vaardigheden en cultureel burgerschap in onze regio. We werken intensief samen met de gemeenten, het culturele
veld, het onderwijs en sociaalmaatschappelijke organisaties.

Kunst prikkelt, daagt uit en creëert nieuwe inzichten. Kunst vormt een onuitputtelijke bron om te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat kunsteducatie en cultuurparticipatie een onmisbare rol vormen in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud.

Vanuit deze gedachte is het onze missie om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst, cultuur en informatie. Ons doel is om zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling bij jong en oud te stimuleren. Hiermee dragen we bij aan persoonlijke groei, culturele diversiteit, sociale samenhang, culturele activering en cultureel burgerschap in onze regio.

Organisatie

Er werken in totaal ongeveer 200 medewerkers en 200 zzp’ers bij KunstenHuis Idea. Daarnaast hebben we ook het geluk om met een grote groep vrijwilligers te mogen werken.

Management

KunstenHuis Idea heeft een zeskoppig managementteam, bestaande uit: Jan Brands-Leever (Directeur-bestuurder), Rob Schouw (Zakelijk Directeur), Janneke de Glas (Manager P&O), Ruut te Velthuis (Manager Kunstencentrum), Marieke Wiersma (Manager Informatie, Taal en Media), Monica Kalbvleesch (Manager Synergie, Onderwijs en Podia).

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. KunstenHuis Idea en de Raad van Toezicht onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Organisatie

Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende, toezichthoudende en adviserende functie. De Raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

De heer J. de Viet (voorzitter) 
Benoeming: 1e termijn vanaf 1 januari 2016, 2e termijn sinds januari 2020, 4 jaar

De heer M. Haaijer (secretaris)
Benoeming: 1e termijn vanaf 1 juni 2017, 2e termijn sinds 1 juni 2021, 4 jaar

Mevrouw J. Baarda
Benoeming: 1e termijn vanaf 1 januari 2018, 2e termijn sinds1 januari 2022, 4 jaar

Mevrouw B. ten Bokum
Benoeming: 1e termijn vanaf 1 september 2020, 4 jaar

Mevrouw M. van der Hoeden – van der Velden 
Benoeming: 1e termijn vanaf 29 maart 2022, 4 jaar

De heer T. de Jong
Benoeming: 1e termijn vanaf 29 maart 2022, 4 jaar

De heer L. Valstar 
Benoeming: 1e termijn vanaf 1 juni 2017, 2e termijn sinds 1 juni 2021, 4 jaar

Jaarverslag

Kwaliteitskeurmerk

Het KunstenHuis besteedt veel aandacht aan kwaliteitsmanagement. Als culturele instelling verbonden aan de koepelorganisatie Cultuurconnectie worden wij elke vier jaar getoetst. Op basis van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst verkregen wij ook in 2017 het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur.

Een citaat uit het certificeringsrapport:

Samenvattend stelt de auditor vast dat het KunstenHuis een professionele organisatie is op het terrein van cultuureducatie en amateurkunst, waar met enthousiasme wordt gewerkt en waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, ook volgens de klanten.”

Daar zijn wij trots op!