fbpx

Uitvoering crisis- en herstelplan corona

Samen actief: volop activiteiten voor jeugd en jongeren

Intussen kunnen we de coronacrisis steeds verder achter ons laten. De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd en we kunnen weer uitgaan, elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Eén van de leeftijdsgroepen die het in de coronacrisis flink te verduren heeft gehad is de jeugd en jongeren. Veel activiteiten die zo belangrijk zijn voor de (sociale, mentale en fysieke) ontwikkeling van deze doelgroep hebben voor lange tijd stil gestaan. De komende weken, inclusief de meivakantie maar ook de maanden daarna, staan er tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting op de agenda.

In het voorjaar van 2021 hebben de maatschappelijke partners en de gemeente de handen ineen geslagen en een crisis en herstelplan corona opgesteld: een plan om de samenleving weer een duwtje in de rug te geven en onze inwoners weer met elkaar te verbinden en te laten sporten en cultureel te laten beleven. Op allerlei terreinen wordt hier nu uitvoering aan gegeven.

Samen actief

Onder de slogan ‘Samen actief’ zijn er veel activiteiten georganiseerd door diverse maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Zo organiseert bijvoorbeeld de Rovers Crofts Scouting groep op zaterdag 23 april een activiteitendag die gratis is voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. De week daarop staat Koningsdag op vijf locaties in de gemeente centraal. Maar ook voor en na Koningsdag zijn er sportieve activiteiten. Ook KunstenHuis Idea organiseert veel culturele activiteiten. Ook is de inschrijving voor de KinderVakantieWeek, die plaatsvindt in de eerste week van de zomervakantie, geopend. Deze activiteit wordt georganiseerd door WVT in samenwerking met Stichting Leergeld De Bilt. De buurtsportcoaches en cultuurcoach zijn vaak aanwezig tijdens deze activiteiten en organiseren zelf ook activiteiten.

Voor al deze activiteiten wordt vanuit het crisis- en herstelplan corona een bijdrage geleverd. Alle activiteiten, verspreid over onze kernen, zijn te vinden op www.actiefindebilt.nl. Hier kunnen de jeugd en jongeren zich direct opgeven. Uiteraard kunnen de jeugd en jongeren zich ook voor activiteiten in andere kernen opgeven.

Ook worden jongeren uitgenodigd om zelf activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Zij kunnen zich hiervoor melden bij de jongerenwerker Erwin de Boer (e.deboer@mensdebilt.nl)

Sjors Sportief & SjorsCreatief

Woensdag 6 april is ook een aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen van Sjors Sportief & SjoersCreatief op de basisschool ’t Kompas in Westbroek door wethouder Smolenaers samen met de buursportcoaches van MENSDeBilt en het Kunstenhuis/Idea. Het initiatief Sjors Sportief & SjorsCreatief is een manier om de jeugd gratis (of heel voordelig) kennis te laten maken met diverse sporten en cultuuractiviteiten. Een ideale manier om kinderen te laten bewegen en hun talenten verder te laten ontwikkelen. Wethouder Smolenaers: “Het boekje met het programma Sjors Sportief & Sjors Creatief is verspreid onder alle basisscholen in onze kernen. Ook dit geeft weer een positieve impuls aan kinderen (en hun ouders) om mee te doen op sportief, sociaal en creatief gebied. Dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Ik wil iedereen oproepen hier vooral gebruik van te maken!”

Ook voor gezinnen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden om kinderen aan de activiteiten mee te laten doen via de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Volledige programma op www.actiefindebilt.nl

Alle activiteiten voor de jeugd en jongeren staan op de website www.actiefindebilt.nl

Hier kan gezocht worden verschillende selectiecriteria als locatie, activiteiten, datum en leeftijd. Op de gemeentelijke website www.debilt.nl/samenactief is overige info te lezen over de activiteiten uit het crisis- en herstelplan corona. Deze webpagina is vanaf 12 april beschikbaar.