fbpx

In een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen. Op donderdag 30 juni is van 9 tot 11 uur is Professor Yvonne Sliep, grondlegger van de Inclusie coaching, te gast bij KunstenHuis Idea om in gesprek te gaan over de noodzaak om inclusief denken en werken de norm te maken. Zij zal tevens een korte workshop begeleiden over de methodiek die zij heeft ontwikkeld.

Inclusieve organisatie

Kunstenhuis Idea wil voor iedereen in de samenleving herkenbaar, uitnodigend en relevant zijn. Om dit te realiseren is de organisatie het gesprek over inclusie aangegaan. Hiervoor is samenwerking gezocht met Art.1 MN, het anti-discriminatiebureau. Zij hebben een adviserende rol gespeelt in de ambitie van KunstenHuis Idea een inclusieve organisatie te zijn. Met hun expertise op dit gebied hebben drie medewerkers de training tot inclusiecoach gevolgd, om onderlinge verbinding in de gemeente te bevorderen of te herstellen. Hiermee hoopt KunstenHuis Idea discriminatie te kunnen voorkomen, door empathie en begrip voor elkaars beleving te vergroten. De bijeenkomst op donderdag 30 juni is een eerste bijdrage om de ambitie van KunstenHuis Idea te realiseren.

Praktisch

Datum: donderdag 30 juni Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Locatie: De Klinker, Zeist
Entree: gratis
Aanmelden: ddonders@kunstenhuisidea.nl
Professor Sliep spreekt Nederlands.

Meer informatie over inclusie Netwerk Inclusiecoaching – werken aan een inclusieve samenleving en over de spreker Interview met Yvonne Sliep (inclusiecoaching.nl).