KunstenHuis Idea

Kunst en cultuureducatie
op scholen in Gemeente De Bilt

KunstenHuis Idea heeft veel ervaring met het organiseren van voorstellingen, lessenreeksen, workshops en projecten op het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de regio.

Lessen in De Bilt

Primair Onderwijs De Bilt

In De Bilt maken we verdiepende lessen aansluitend op het programma van Kunst Centraal. Daarnaast bieden we KunstLessen; lessenreeksen op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Iedere school krijgt vanaf schooljaar 2021-2022 dankzij de Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) regeling en gemeente De Bilt voor 2 klassen, 10 weken lang, 45 minuten les in muziek, beeldend, theater of dans. Daarmee kunnen we kunst in iedere school aanbieden.

We werken hiervoor intensief samen met Kunst Centraal, IDEA en de werkgroep KidS.

Heeft u een eigen idee voor een schoolproject? Dat kan natuurlijk ook! We bieden graag maatwerk, passend bij de situatie van uw school en de belevingswereld en mogelijkheden van uw leerlingen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over onze projecten contact op, via po@kunstenhuisidea.nl.

Kunstlessen:
Muziek, Theater, Dans en Beeldende kunst

Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden we iedere basisschool in De Bilt voor 2 klassen, 10 KunstLessen in een discipline naar keuze. Voor overige klassen kun je extra uren bijkopen. Onze kunstdocenten komen graag op school om een lessenreeks te verzorgen waarin de basisvaardigheden per discipline ingezet worden om kunst en creativiteit te koppelen aan het onderwijs. Er kan op maat een verbinding gemaakt worden met het thema waar de klas op dat moment mee bezig is.

Meer weten?
Neem contact op met Silke Nijkrake, coördinator Kunsteducatie Primair Onderwijs, via snijkrake@kunstenhuisidea.nl

Verdiepend Kunstprogramma i.s.m. Kunst Centraal

Het Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Kunst Centraal en werkgroep KidS ontwikkelen vier verdiepende workshops voor basisscholen in De Bilt die passen bij het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Dit aanvullende programma heet het Verdiepend Kunstprogramma.

Het Verdiepend Kunstprogramma wordt gesubsidieerd door de CF-regeling van de gemeente De Bilt en is daarom gratis voor de scholen in De Bilt. De projecten worden ingeroosterd door Kunst Centraal, zodat de roosters op één centrale plek te vinden zijn

Meer weten?
Omdat de workshops gratis zijn en ingeroosterd worden door Kunst Centraal hoeven scholen in De Bilt zich hiervoor niet op te geven. Als u meer wilt weten over onze programma’s van het huidig schooljaar neem dan contact op met ons team via po@kunstenhuisidea.nl.

Bibliotheek voor Primair Onderwijs

De Bibliotheek biedt met haar scholenabonnement een uitgebreid pakket aan alle basisscholen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist. Dit scholenabonnement bestaat uit het lenen van boeken, een themacollectie, een leesbevorderingsproject, een bibliotheekbezoek en een adviesgesprek. Daarnaast biedt de bibliotheek ook schoolactiviteiten voor ouders, het concept de Bibliotheek op school en een uitgebreid aanbod op het gebied van mediawijsheid.  

 Leerkrachten vinden bij KunstenHuis Idea een mooi aanbod deskundigheidsbevordering op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie. 

Naar het aanbod

Interactieve voorstellingen

Wij produceren interactieve voorstellingen voor de midden- en bovenbouw, soms in opdracht van de gemeente De Bilt.  Deze projecten worden (deels) gesubsidieerd door gelden van de gemeente of door de CF-regeling, vaak vragen wij scholen om een kleine bijdrage. Bekijk hieronder het aanbod.

Opgeven?
Opgeven kan door een mail te sturen naar ons team via po@kunstenhuisidea.nl Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster.

Vaak is er een minimum aantal groepen nodig om de programma’s door te laten gaan. Mocht het onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Vaak is er een minimum aantal groepen nodig om de programma’s door te laten gaan. Mocht het onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Voorstelling voor groep 7-8

De leerlingen van theaterproductieklas 1 (12-13 jaar) van het KunstenHuis in De Bilt maken ieder jaar o.l.v. een regisseur een eigen voorstelling, gebaseerd op een boek of verhaal. Bij deze voorstelling ontwikkelt de regisseur een theaterworkshop voor groep 7-8, waarin het thema van de voorstelling centraal staat en verzorgt de bibliotheek, IDEA, een thematisch boekenpakket dat een maand in de klas mag blijven liggen.

Dit project is zeer geschikt voor de groepen 7-8, omdat het thema altijd dicht bij hun belevingswereld ligt en de voorstelling gespeeld wordt door leeftijdsgenoten. In het nagesprek ontdekken zowel acteurs als publiek dat zij met dezelfde vragen bezig zijn, dat het niet uitmaakt of je in de zaal zit of op de vloer staat, maar dat de voorstelling een gezamenlijke ervaring is.

 

In oktober wordt bekend welk thema/boek centraal staat in de voorstelling. Afgelopen jaren zijn de volgende boeken aan bod gekomen: ‘Achtste groepers huilen niet’, ‘Toen mijn vader een struik werd’, ‘Kapot’ en ‘Don Boskampi.

Het programma bestaat uit een boekenpakket samengesteld en geïntroduceerd door IDEA (30 min, op school), een theaterworkshop door de regisseur van de voorstelling (45 min, op school) en de voorstelling inclusief nagesprek (60 min, Theater het Lichtruim). Dankzij de CF-regeling kunnen we het gehele programma voor € 35,- per klas aanbieden.

Opgeven kan door een mail te sturen naar po@kunstenhuisidea.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster. Er is een minimum (2) en maximum (7) aantal groepen die wij kunnen plaatsen, vanwege de grootte van onze theaterzaal. Mocht het project onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Doelgroep: groep 7-8
Datum: maart/april
Prijs: € 35,- per klas, voor basisscholen uit De Bilt
Duur en locatie: op school (45 min) + Theaterzaal Lichtruim (60 min)

Eigen Schuld

Eigen schuld is een schoolproject voor groep 8 en de eerste klas van het Voortgezet Onderwijs over financiële verleidingen. De gemeente De Bilt heeft het KunstenHuis De Bilt-Zeist gevraagd een project te ontwikkelen waarin jongeren zich bewust worden van deze verleidingen. Centraal staan reclames, online games en groepsdruk: alle drie verleiden ze jongeren op hun eigen manier er toe meer geld uit te geven dan ze willen of hebben.

Het project bestaat uit een intensieve theaterworkshop, een huiswerkopdracht en een terugkomles.

In de workshop spelen twee acteurs scenes waarin reclames, online games en groepsdruk aan bod komen. De acteurs nodigen de leerlingen uit om mee te spelen en na afloop wordt er gereflecteerd op het handelen en het proces. Vervolgens krijgen de leerlingen een boekje mee met extra informatie over het project. In dit boekje staat o.a. de huiswerkopdracht en een vragenlijst. De huiswerkopdracht bestaat uit het maken van een reclame, waarin de leerlingen worden uitgedaagd te denken als marketeers. Vervolgens is er een terugkomles waarin het hele project, de huiswerkopdracht en de vragenlijst wordt besproken. Tijdens deze les maken de leerlingen een antireclame in de stijl van SIRE.

Het programma bestaat uit een workshop van 90 minuten in de theaterzaal van het Lichtruim, gegeven door twee theaterdocenten, een huiswerkopdracht én een terugkomles op school van 60 minuten gegeven door één theaterdocent. Dankzij de gemeente De Bilt kunnen we het gratis aanbieden.

Opgeven kan door een mail te sturen naar po@kunstenhuisidea.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster

Doelgroep: groep 8 + VO1
Prijs: GRATIS, voor scholen uit De Bilt
Duur en locatie: Theaterzaal Lichtruim (90 min) + op school (60 min)

Wat beweegt jou?

Wat beweegt jou? is een project dat we in opdracht van de gemeente De Bilt ontwikkelen voor de groepen 5-6.

In het project staat gezond leven centraal. In de interactieve theaterworkshop worden leerlingen van groep 5-6 zich bewust van gezonde voeding en het belang van bewegen. Bij de workshop wordt een lesbrief geleverd.

Het programma bestaat uit een workshop van 90 minuten in de theaterzaal van het Lichtruim, gegeven door twee theaterdocenten. Dankzij de gemeente De Bilt kunnen we het gratis aanbieden.

Opgeven kan door een mail te sturen naar po@kunstenhuisidea.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster.

Doelgroep: groep 5-6
Periode: n.t.b.
Prijs: GRATIS, voor basisscholen uit De Bilt
Duur en locatie: 90 min, Theaterzaal Lichtruim

Kunst Centraal

Kunst Centraal is de verbindende factor tussen kunst, cultuur en onderwijs in de provincie Utrecht. Ze verzorgen het Kunstmenu en Cultuurprogramma.

Zowel in de gemeente De Bilt als in Zeist werkt het KunstenHuis De Bilt-Zeist intensief samen met Kunst Centraal. Onze kunstvakdocenten geven les binnen een aantal van hun projecten, zoals ‘Wie Woont Werkt Waar’ of ‘Buitenplaatsen’. We ontwikkelen verdiepende workshops die aansluiten bij het Kunstmenu en Cultuurprogramma. En we organiseren samen vergaderingen en bijeenkomsten voor de scholen. Ga voor meer informatie naar www.kunstcentraal.nl.

Werkgroep KidS

In de gemeente De Bilt werkt het KunstenHuis De Bilt-Zeist ook samen met de Werkgroep KidS (Kunst in de School).

De werkgroep zet zich vrijwillig in om een compleet en kwalitatief cultureel programma vorm te geven voor de basisscholen in De Bilt. Het aanbod van Kunst Centraal, het Kunstmenu en het Cultuurprogramma dat door 16 van de 19 basisscholen wordt afgenomen, is daarbij leidend. De werkgroep denkt mee over de inhoud van het programma, evalueert de lopende projecten en draagt zorg voor de publieksbegeleiding. Verder denkt ze na over de verdieping: hoe kunnen lokaal georganiseerde workshops aansluiten bij de thema’s en onderwerpen van het Kunstmenu en Cultuurprogramma? Deze verdiepende workshops komen samen in het programma ‘Verdiepend Kunstprogramma’.
De werkgroep representeert de belangrijkste partijen: het professionele culturele veld (zoals IDEA en het KunstenHuis De Bilt-Zeist), de ouders van de leerlingen, de leerkrachten en de directeuren van de basisscholen. Op die manier zorgen ze ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij dat wat er gebeurt aan kunst en cultuur op de scholen in De Bilt.