KunstenHuis Idea
Netwerk Cultuureducatie Zeist (NCEZ)

Primair Onderwijs Zeist

Het Netwerk Cultuureducatie Zeist (NCEZ) is een samenwerkingsverband met KunstenHuis Idea.

Het NCEZ is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het aanbodgerichte KunstLokaal programma voor de basisscholen in de gemeente Zeist.

KunstLokaal

KunstLokaal is een kunsteducatief programma dat bestaat uit losse projecten. Het programma komt elk schooljaar opnieuw tot stand in samenwerking met lokale partners uit de regio Zeist.

Kunstlessen

Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden we iedere basisschool in Zeist KunstLessen in een discipline naar keuze.

Op maat wensen?

Rooster &
Meer informatie

Wij maken de roosters op basis van de inschrijvingen en beschikbaarheid van de scholen.

Bibliotheek voor Primair Onderwijs

De Bibliotheek biedt met haar scholenabonnement een uitgebreid pakket aan alle basisscholen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist. Dit scholenabonnement bestaat uit het lenen van boeken, een themacollectie, een leesbevorderingsproject, een bibliotheekbezoek en een adviesgesprek. Daarnaast biedt de bibliotheek ook schoolactiviteiten voor ouders, het concept de Bibliotheek op school en een uitgebreid aanbod op het gebied van mediawijsheid.  

 Leerkrachten vinden bij KunstenHuis Idea een mooi aanbod deskundigheidsbevordering op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie. 

Naar het aanbod