KunstLessen & KunstLokaal

Primair Onderwijs

Kunstlessen

Creativiteit centraal

KunstenHuis Idea biedt iedere basisschool in De Bilt, Soest en Zeist kunstlessen aan in een discipline naar keuze. Onze vakdocenten komen graag op school, ook naar het speciaal onderwijs! De docenten verzorgen lessenreeksen waarin ze basisvaardigheden per discipline inzetten om kunst en  creativiteit te koppelen aan het onderwijs. Er kan op maat een verbinding  gemaakt worden met het thema waar de klas op dat moment mee bezig is. KunstLessen zijn af te nemen per klas of voor de hele school. 

Subsidie

Wil je ook KunstLessen op je school? De gemeente De Bilt en de gemeente Zeist ondersteunen KunstLessen met subsidie middels de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Iedere basisschool in De Bilt en Zeist kan hierdoor kosteloos 12 uur KunstLessen afnemen. Dit is te vertalen naar 8 lessen van 45 minuten voor 2 groepen, maar een andere verdeling is ook mogelijk. Extra lessen zullen vanaf 2024-2025 tegen €65,- per uur in rekening gebracht worden.

In Soest betalen scholen voor de KunstLessen een bedrag van € 65,- per  uur en is er ruimte om 6 scholen kosteloos met 12 uur van kunst- en cultuureducatie te voorzien.

Instrumentale Muziekprojecten

Op enkele scholen is KunstenHuis Idea ook actief met een KunstOrkest. Leerlingen krijgen instrumentaal onderwijs tijdens schooltijd en leren in 5, 10 of 20 weken een instrument bespelen met een slotconcert of eindpresentatie als afsluiting. Het KunstOrkest is al jaren actief op de Julianaschool & Wereldwijs in Bilthoven. Daarnaast vinden op de Pirapoleon in Austerlitz en de Kameleon in Den Dolder soortgelijke projecten plaats. 

KunstLokaal De Bilt

Werkgroep KidS 

In de gemeente De Bilt werken we samen met de Werkgroep KidS (Kunst in de School). De werkgroep zet zich vrijwillig in om een compleet en kwalitatief cultureel programma vorm te geven voor de basisscholen in De Bilt. De werkgroep denkt mee over de inhoud van het Kunstmenu, Cultuurprogramma en KunstLokaal. Ze evalueren de lopende projecten en draagt zorg voor de publieksbegeleiding. De werkgroep representeert de belangrijkste partijen: het professionele culturele veld (zoals KunstenHuis Idea), de ouders van de leerlingen, de leerkrachten en de directeuren van de basisscholen. Op die manier zorgen ze ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij dat wat er gebeurt aan kunst en cultuur op de scholen in De Bilt.  

Programma cultuureducatie, verdiepend op Kunstmenu en Cultuurprogramma

KunstLokaal is een aanbodgericht programma dat bestaat uit één cultureel project per groep. Het programma komt elk schooljaar opnieuw tot stand in samenwerking met lokale partners uit regio De Bilt. We sluiten binnen dit programma vooral aan op projecten van het  Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal, maar nemen ook eigen projecten op. Ook zit er ieder schooljaar een bibliotheekbezoek in het programma. 

Subsidie 

KunstLokaal wordt gesubsidieerd door de Combinatie Functionarisregeling van de gemeente De Bilt waardoor er voor scholen in de gemeente De Bilt geen extra kosten aan verbonden zijn. Scholen in gemeente De Bilt hoeven zich niet apart voor KunstLokaal op te geven. Als je mee doet met het programma van Kunst Centraal, krijg je ook het KunstLokaal programma. 

Programma
KunstLokaal
De Bilt

KunstLokaal Soest

Programma Cultuureducatie

KunstLokaal is een aanbodgericht programma cultuureducatie dat bestaat uit culturele projecten voor ieder cluster: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8, één project per schooljaar. Het programma komt elk schooljaar opnieuw  tot stand in samenwerking met lokale partners uit de gemeente Soest. We sluiten binnen dit programma aan op de actuele kunst- en cultuur programmering van Soest en verzorgen verdiepende workshops bij het Kunstmenu en Cultuurprogramma van Kunst Centraal. 

Subsidie

KunstLokaal wordt gesubsidieerd door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en de gemeente Soest waardoor er voor scholen in de  gemeente Soest geen kosten aan verbonden zijn. Scholen in gemeente Soest hoeven zich niet apart voor KunstLokaal op te geven. 

Programma
KunstLokaal A
Soest

Programma
KunstLokaal B
Soest

KunstLokaal Zeist

Programma Cultuureducatie

KunstLokaal is een aanbodgericht programma cultuureducatie dat bestaat uit één multidisciplinair project per groep. Het programma komt elk schooljaar tot stand in samenwerking met
lokale partners uit de regio Zeist. We sluiten binnen dit programma
aan op de actuele kunst- en cultuurprogrammering van Zeist. Binnen het KunstLokaal programma zijn er ook verdiepende workshops bij voorstellingen van Kunst Centraal. 

Subsidie

KunstLokaal wordt deels gesubsidieerd door de CF-regeling van de gemeente Zeist waardoor er voor scholen beperkte kosten aan verbonden zijn. KunstLokaal neem je af voor de hele school en kost € 120,- per klas. De projecten binnen KunstLokaal Zeist worden ingeroosterd door KunstenHuis Idea. 

Programma
KunstLokaal A
Zeist

Programma
KunstLokaal B
Zeist