KunstenHuis Idea | Muziekschool

Praktische informatie

Hier vind je praktische informatie over vakanties, materiaalkosten, cursusinformatie en algemene voorwaarden van de muziekschool. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur een e-mail aan muziek@kunstenhuisidea.nl of bel 030-6958393.

Praktische informatie Muziek

Lesvormen

Er zijn verschillende lesvormen voor de instrumentale lessen en zang: 20, 25 en 30 minuten individueel.

Voor zover mogelijk worden leerlingen direct bij aanmelding geplaatst. In die gevallen waarin de roosters van de docent(en) vol zitten, worden aspirantleerlingen op een wachtlijst geplaatst. De samenstelling van de lesgroep en de duur van de les is ter beoordeling van de docent. De docent zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met een evenwichtige samenstelling van de groepen en met mogelijkheden van de leerlingen.

Klik hier voor het cursusaanbod Muziek seizoen 2023-2024.

Tarieven

Klik hier voor het cursusaanbod Muziek seizoen 2023-2024 met daarin de tarieven.

Voor leden van een muziekvereniging of koor (met een bestuur en statuten) uit de gemeente De Bilt of Zeist geldt een korting van 15% over cursusbedrag alleen voor instrumentale en vocale lessen.

De instrumentale of vocale les moet verband hebben met de activiteit binnen de vereniging/stichting. Het lidmaatschap kan gecontroleerd worden.

Naast het standaard aantal lessen zijn er, voor zover passend in het rooster van de docent, maatwerkmogelijkheden, zoals de 6-urenkaart. In overleg met docent is de ingekochte tijd in te delen.

Voor gezinnen met een minimum inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om een bijdrage/tegemoetkoming in het cursusgeld aan te vragen. Neem voor meer informatie hierover contact op met KunstenHuis Idea afdeling muziek via muziek@kunstenhuisidea.nl of telefonisch op 030-6958394. Wij informeren je dan graag over de verschillende opties.

Voor overige kortingsregels, zie de algemene voorwaarden.

Vakanties

KunstenHuis Idea Muziekschool volgt het vakantierooster van Midden Nederland.
In de vakanties zijn er over het algemeen geen lessen. Echter, dit kan per discipline en per lesgroep verschillen. Vraag daarom altijd bij je docent het exacte rooster voor je eigen les!

Op nationale feestdagen, zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Koningsdag vinden er ook geen lessen plaats.

Seizoen 2023-2024
Seizoen 2023-2024 loopt van maandag 28 augustus 2023 t/m 10 juni 2024.

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m zaterdag 21 oktober
Kerstvakantie maandag 25 december t/m zaterdag 6 januari
Voorjaarsvakantie maandag 19 t/m zaterdag 24 februari
2e Paasdag maandag 1 april
Koningsdag zaterdag 27 april
Meivakantie
incl. bevrijdingsdag
maandag 29 april t/m zaterdag 11 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei
2e Pinksterdag: maandag 20 mei
Zomervakantie 2024 13 juli t/m 25 augustus

Cursussen en ensembles

Naast (of in plaats van) de reguliere lessen zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan cursussen en/of aanvullende of verdiepende cursussen.

Bekijk het complete cursusaanbod of gebruik de cursusvinder.

Roosters

In de 1e week van september worden de roosters door de docenten gemaakt.
De lesroosters worden in overleg tussen docent en leerlingen vastgesteld. In gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de leerlingen worden ingedeeld bij een andere docent.

Lessen

Start

De lessen van seizoen 2023-2024 starten in de week van 28 augustus 2023.

Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail. Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering. Zie voor verder uitleg onze  algemene voorwaarden.

Ziekte van docent

Wanneer een docent ziek is, laten we dit altijd zo tijdig mogelijk weten via e-mail of sms. Voor zover mogelijk wordt de les vervangen of ingehaald.

Betalingen:

Vragen over een factuur ontvangen wij het liefst via e-mail: info@kunstenhuisidea.nl.

Instrumentenhuur

Bij de Muziekschool zijn de meest gangbare transportabele instrumenten te huur. Klik hier voor meer informatie.

Docententeam

De ruim 80 muziekdocenten en medewerkers van de Muziekschool van KunstenHuis Idea zetten graag hun passie, kennis en ervaring voor je in. Bekijk hier het team van de Muziekschool.

Leerlingenpresentaties

Minstens één keer per jaar organiseert een docent, eventueel met een collega, een avond of middag, waarbij leerlingen voor elkaar en belangstellenden spelen en hun laten horen wat ze hebben geleerd in de muziekles.

Proefles

Zolang er plek is bij een cursus kan je altijd vrijblijvend een proefles volgen. Aanmelden hiervoor kan online, telefonisch via 030-6958393 of per mail via muziek@kunstenhuisidea.nl o.v.v. cursus, je naam en telefoonnummer.

Mocht je ervoor kiezen na de proefles de lessen te willen vervolgen, dan brengen wij het aantal te volgen lessen (inclusief de proefles) in rekening.

Schrijf je in voor een vrijblijvende proefles.

Afmelden voor een les

Kan jij of je kind niet naar de les komen?
Ga naar www.kunstenhuisidea.nl/afmelden en stuur een bericht naar de betreffende docent.

Annuleren van inschrijving

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en via e-mail. Of hieraan kosten verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering.

Zie voor verdere uitleg onze algemene voorwaarden.