fbpx

Kunst prikkelt, daagt uit en creëert nieuwe inzichten. Kunst verbindt en stelt vragen, zonder oordeel. Wat kunst en cultuur kan betekenen voor mensen in een kwetsbare situatie weten ze bij KunstenHuis De Bilt-Zeist en Bibliotheek Idea. Het Kunstenhuis heeft de afgelopen jaren cursussen ontwikkeld voor mensen die moeite hebben om bij het ‘gewone’ aanbod aan te sluiten. Zoals ouderen met beginnende dementie, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag. Bibliotheek Idea zorgt dat mensen mee kunnen blijven doen, door cursussen en projecten. Bijdragen aan een inclusieve samenleving door middel van kunst en cultuur… het werkt!

Willeke Colenbrander is coördinator van de afdeling ‘Cultuur & Samenleving’ van het KunstenHuis en zoekt de samenwerking op met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente: “Het inzetten van kunst en cultuur in de begeleiding van kwetsbare doelgroepen ligt vaak niet voor de hand, maar biedt juist mogelijkheden om mensen te laten participeren.“ Zorgprofessionals zijn vaak druk met de dagelijkse gang van zaken, Corona heeft de druk wat dit betreft ook opgevoerd. Door kunstprofessionals in te zetten kan het werk worden verlicht, maar worden mensen ook gestimuleerd om weer in beweging te komen. Buiten Spelen! is hier een mooi voorbeeld van. Een muziekprofessional van het KunstenHuis trok samen met een buurtsportcoach door de wijken om mensen te stimuleren vanaf hun balkons mee te bewegen op de muziek, zodat ze tijdens de lockdown toch hun benen konden strekken en even de zinnen konden verzetten. Juist door samen te werken met verschillende organisaties, kan optimaal gebruik gemaakt worden van elkaars talent en vult men elkaar aan. Bibliotheek Idea is een plek voor ontmoeting en leesbevordering. Bij Mama Lokaal genieten kinderen van het voorlezen en wisselen ouders kennis uit over de opvoeding. Kinderen maken kennis met robotica bij Robokids. Het Taalhuis is er voor iedereen die beter Nederlands wil leren. Wie meer wil weer leren over het gebruik van de computer kan terecht bij de computercursussen
en het Digitaal Café, waar iedereen met een vraag kan binnen lopen. De Bibliotheek helpt ook bij het gebruik van digitale overheid en het gebruik van de DigiD. Zo blijven mensen met elkaar in contact en blijven ze mee doen in de samenleving. Idea en KunstenHuis werken samen met Mens de Bilt, Vluchtelingenwerk en het CJG.

Vernieuwende samenwerking

Sommige samenwerkingen smaken naar meer. Zo gaan KunstenHuis en RegioCultuurCentrum Idea vanaf januari 2022 fuseren. Dit betekent meer slagkracht en versterking van elkaars
kwaliteiten. De ambitie is om onder de afdeling Cultuur & Samenleving een stevig fundament te bouwen dat geworteld is in de gemeente en daarmee deelname van iedereen aan kunst &
cultuur activiteiten mogelijk te maken. Maar ook om kunst(vormen) in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals laaggeletterdheid. Dit kan met multiculturele verhalentafels, waarin verhalenvertellers en mensen vanuit verschillen culturen en achtergronden met elkaar in gesprek
gaan. Ze delen verhalen en oefenen tegelijkertijd met de Nederlandse taal. Samen kunnen Bibliotheek Idea en het KunstenHuis een nog groter deel van de inwoners bereiken waardoor ze zich blijven ontwikkelen en de zelfredzaamheid vergroten.

Succesvolle projecten

Een goed voorbeeld van een mooie samenwerking in het sociale domein is Launch Your Future, een creatief project voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar, dat wordt uitgevoerd samen met Mens
De Bilt en Idea. Begin dit jaar startte de eerste groep in De Bilt. De kracht van het project is de combinatie van kunst, begeleiding en maatschappelijke inzet van de jongeren. Het KunstenHuis en
Idea leveren de vakdocenten, Idea biedt plekken aan waar jongeren werkervaring kunnen opdoen en zij denken mee hoe de Bibliotheek aantrekkelijker kan worden voor jongeren. Zo snijdt het
mes aan twee kanten wordt de win-win opgezocht.

Uit de reacties blijkt ook dat het werkt: “Mee doen aan Launch Your Future was niet alleen heel leuk en zinvol voor mijn zoon. Hij heeft meer geleerd over zichzelf en wat hij kan en leuk vindt. Al pratende met zijn begeleider, en door het volgen van creatieve workshops en vrijwilligerswerk die aansloten bij zijn interesses, heeft hij een studierichting gekozen die echt bij hem past. Ik raad Launch Your Future zeker aan, aan ouders van jongeren die keuzestress ervaren of in een tussenjaar zitten.“ – Moeder van deelnemende jongere

Uitdaging

Met de culturele projecten van Cultuur & Samenleving dragen het KunstenHuis en Idea in samenwerking met de Gemeente De Bilt bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving,
waarin echt ruimte is voor diversiteit, respect voor elkaars verschillen en oog voor de overeenkomsten tussen de deelnemers. Dit krijgt vorm door co-creatie in het sociale domein,
het benutten van nieuwe mogelijkheden en het creëren van kansen voor iedereen.

Meer weten over alle projecten van KunstenHuis en Idea?

KunstenHuis
info@kunstenhuis.nl
www.kunstenhuis.nl/cultuur-samenleving

RegioCultuurCentrum Idea
info@ideacultuur.nl
www.ideacultuur.nl/cultuur-samenleving