Lezing Ontwikkeling en beheer natuurgebieden Utrechts Landschap in Zeist
VolksUniversiteit

De gemeente Zeist kent een grote verscheidenheid aan bijzondere natuurgebieden. Van de uitgestrekte bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden van de Heuvelrug tot de meer vochtige en natte bloemrijke graslanden op de lagere kleigronden van het Kromme Rijngebied. In het overgangsgebied zijn dan vanaf de 17e eeuw landgoederen tot ontwikkeling gekomen met vaak eeuwenoude bossen. Als een echte natuurparel kan de voormalige Vliegbasis Soesterberg worden gezien met niet alleen de grootste populatie aan veldleeuweriken binnen de provincie Utrecht, maar ook een van de grootste populaties aan kommavlinders binnen West-Europa.

In de lezing vertelt Markus Feijen over hoe de Zeister natuur, beheerd door Utrechts Landschap, ervoor staat. Hij gaat in op de maatregelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten van de gebieden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld op de Bunzing en bij de oude ijsbaan Blikkenburg. Daarnaast gaat hij in op de bijzondere natuurwaarden van de Vliegbasis waar soorten als de nachtzwaluw en grauwe klauwier een hoopvol teken van zijn.

Informatie over Markus Feijen

Markus Feijen is ecoloog bij Utrechts Landschap en maakt de beheerplannen voor het Utrechts Landschap. Ook is hij verantwoordelijk voor diverse natuurontwikkelingsprojecten van Utrechts Landschap.

Groene lezing
Dit is de vierde lezing in een reeks van vier die Kunstenhuis Idea Zeist in 2022 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV en het team NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht), IVN, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.

De lezing vindt plaats op donderdag 24 november 2022, in het theater van Kunstenhuis Idea Zeist (Markt 1), van 20:00 tot 22:00 uur.
Kosten: €12,50 voor niet-leden; €4,= voor leden bibliotheek, samenwerkende natuur- en milieu- organisaties en ASZ.
Kaartverkoop: Kunstenhuisidea.nl/agenda/lezingen of aan de bibliotheek balie van Kunstenhuis Idea of (indien voorradig) bij de ingang van de zaal, beiden uitsluitend per pin.

donderdag 24 november
20:00

De Klinker

Tickets